FARIDABAD NIGHT
01:00 AM
45
SHALIMAR GOLD
01:40 AM
82
DISAWAR
05:00 AM
17
RAJDHANI
08:30 AM
56
SARGAM MUMBAI
10:30 AM
75
DL-SUPER
12:40 PM
17
MUNAK BAZAAR
01:00 PM
82
MATKA SONE KA
01:16 PM
50
BHAGWAN
01:30 PM
59
SAVERA
02:30 PM
94
RAJARANI
03:15 PM
36
DL BAZAAR
03:20 PM
53
MAX-BAZAAR
03:40 PM
--
MANGLAM
04:20 PM
15
SHRI GANESH
04:30 PM
61
PUNJAB DAY
05:05 PM
69
MP-DELUX
05:30 PM
97
RAJ LAXMI
05:50 PM
38
FARIDABAD
06:05 PM
53
AURANGABAD
06:15 PM
85
CITY PUNJAB
06:40 PM
--
NEW FARIDABAD
07:00 PM
33
UP BAZAAR
07:15 PM
07
GAZIABAD
08:30 PM
93
RAIPUR
08:50 PM
05
CHENNAI
10:10 PM
65
RAJASTHAN NIGHT
10:20 PM
--
UP SUPER
10:40 PM
--
DELHI SIX
11:00 PM
--
GALI
11:01 PM
--